Innovam ontwikkelt frequent nieuwe producttrainingen voor werkplaatspersoneel rondom de wereldwijde introductie van nieuwe modellen.
De opdracht is eigenlijk in bijna alle gevallen gelijk:
  • ontwikkeling van een internationaal blended producttraining concept voor monteurs en receptionisten actief in de lokale werkplaatsen van desbetreffend merk
  • ontwikkeling van alle bijbehorende deelnemer materialen en een Trainer Guide
  • kennis- en materiaal overdracht aan alle lokale landen trainers via  de organisatie en uitrol van een ‘Train-The-Trainer’ event (TTT)

 

Beoogde leerdoelen voor een training:

  • introductie van de nieuwe voertuig specifieke systeem kenmerken en componenten
  • introductie van de beschikbare service informatie, onderhoudsintervallen en -handelingen
  • toepassen van de juiste diagnose technieken met het oog op een efficiënte probleemoplossing in het geval van systeemstoringen
  • kennis van de benodigde service literatuur binnen het merkeigen serviceportaal

Hoe

Innovam benadert elke aanvraag vanuit een Blended Learning gedachte en stemt deze af op de beoogde leerdoelen. In veel gevallen betekent dit dat er een e-learning module ontwikkeld wordt met het oog op het afdekken van de benodigde theoretische kennis. Deze online training wordt dan gevolgd door een 1- of meerdaags klassikaal event. Vaak wordt daarnaast nog gebruik gemaakt van Augmented- of Virtual Reality technieken, een webinar, instructievideo’s of een gamification element in de vorm van een quiz activiteit. De e-learning module of het webinar vormen de theoretische fundering waarna het klassikale evenement de benodigde vaardigheden verbetert met het oog op de benodigde technische- en diagnose vaardigheden rondom het servicen van het nieuwe product. Tijdens de uitrol van de klassikale training wordt de deelnemer geconfronteerd met een set praktijkopdrachten waarbij er een duidelijke focus ligt op het ‘zelf ervaren & doen’. Om de deelnemers actief en betrokken te houden worden er diverse opdrachten gebruikt die in teamverband uitgewerkt moeten worden. Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van geprepareerde voertuigen met een gesimuleerd probleem dat vervolgens op de juiste manier gediagnostiseerd en verholpen moet worden.
De basis set trainingsmaterialen wordt altijd in de Engelse taal ontwikkeld en kan in meerdere aanvullende talen opgeleverd worden. Vervolgens wordt het pakket met behulp van een Train-The-Trainer event (TTT) overgedragen aan de lokale trainers die de uitrol in hun eigen markt verzorgen. Innovam kan dit ook zelf verzorgen met de inzet van haar eigen technische trainers of lokale partners-in-business.

Het resultaat

De blended aanpak die Innovam hanteert maakt het mogelijk om de beoogde kennis- en vaardigheden verbetering te realiseren op basis van een langere doorlooptijd waarbij het element van ‘herhaling’ een krachtig middel vormt met het oog op het duurzaam borgen van de beoogde verbeteringen. Daarnaast geloven wij erg in het ‘zelf ervaren’ en stimuleren van interactie met de deelnemers en helpt dit ook om de lokale dealer medewerkers in staat te stellen het nieuwe product optimaal te servicen. De centrale ontwikkeling van de set trainingsmaterialen in combinatie met de overdracht op basis van een Train-The-Trainer evenement garandeert onze klanten een consistentie uitstraling en realisatie van het beoogde leereffect in alle markten waar zij opereren.