Nederland en Duitsland hebben met de lancering van een gezamenlijk Interreg-project de handen ineen geslagen om de scheepvaart schoner en duurzamer te maken. De verschillende projectpartners hebben de uitdaging gekregen om deze doelstellingen met gebruikmaking van nieuwe technieken te realiseren. De introductie van deze nieuwe technieken vraagt echter ook om de juiste scholing van de betrokken medewerkers.

De uitdaging

Innovam is benaderd om haar kennis en ervaring op het gebied van ‘blended learning’ in te brengen met het oog op het onderzoeken van de vraag welke actuele methodieken het beste aansluiten bij deze vernieuwing zodat het nieuwe opleidingsaanbod en de scholing van het personeel op de schepen en havens zo effectief en duurzaam mogelijk wordt ingevuld. Naast een onderzoek naar de juiste methodieken zal er aanvullend ook een gevarieerd aanbod van trainingsmaterialen ontwikkeld worden zodat in de praktijk getest kan worden of deze aanpak inderdaad leidt tot het beoogde leereffect. De bestaande klassikale training ‘Introductie van LNG technologie’ is daarbij aangewezen als leidend onderwerp en vormt het thema op basis waarvan de nieuwe ‘blended’ opleidingsmaterialen ontwikkeld zullen worden.

Hoe

Innovam heeft in samenwerking met haar projectpartners als eerste een doelgroep onderzoek uitgevoerd. Deze analyse legt bloot wie de doelgroep is, maar ook hoe deze leert en kennis- en vaardigheden verbetert. Daarnaast werd onderzocht welke toegang zij hebben tot het toekomstige lesmateriaal en of het aanbieden van online materiaal tot problemen leidt vanwege geen of een beperkte toegang tot internet. Op basis van de uitkomsten is de vormgeving bepaald van de diverse trainingsmaterialen die ontwikkeld gaan worden. De bestaande klassikale training ‘Introductie van LNG technologie’ is als uitgangspunt gekozen. Deze klassikale training is omgebouwd naar een Blended Learning variant; een combinatie van een e-learning module en ingekorte klassikale component. Met behulp van de E-learning met interactieve animaties kan de deelnemer in zijn eigen tempo en op zijn gekozen moment de training volgen en het beschikbare theoriedeel tot zich nemen. In de ingekorte klassikale training wordt de focus gelegd op de benodigde praktijkvaardigheden. Gedurende de deelname aan de training wordt gemeten of en hoe de cursist de cursus doorloopt en welke resultaten hij bij de diverse onderdelen behaalt. Dit is van belang met het oog op het afsluitende examen. Dit examen borgt de verlenging van de bevoegdheid om met LNG brandstoffen en systemen te werken. Aanvullend op de e-learning en klassikale materialen worden er ook nog twee extra training componenten uitgewerkt waar met behulp van Augmented- en Virtual Reality getest gaat worden of deze nieuwe technieken van meerwaarde kunnen zijn op het te behalen leerresultaat. Bij succes zal er vaker gebruik gemaakt gaan worden van deze vernieuwende technieken in de ontwikkeling van blended trainingsmaterialen.

Resultaat

Via de doelgroep analyse is een duidelijk beeld gecreëerd wie de doelgroep is en hoe deze leert. Op basis hiervan is een blended pakket van lesmaterialen bepaald. Deze worden  in 2017 ontwikkeld. Eind 2017 zal getest worden of en hoe deze materialen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leerresultaten van de  doelgroep. Het pakket lesmaterialen en de vernieuwende aanpak stellen de deelnemers in staat om op hun eigen tempo te leren en zich zo voor te bereiden op het afsluitend examen. Dit zorgt er voor dat werkgevers hun personeel minder lang hoeven te missen en het slagingspercentage omhoog gaat. Daarnaast kunnen deelnemers nu ook onderweg aan boord delen van de training volgen waardoor ze minder afhankelijk zijn van de vaak beperkte tijd die ze op de wal doorbrengen.