De Keniaanse overheid heeft Innovam benaderd met de vraag of zij voor 11 lokale praktijkscholen een advies en bijbehorende training voor haar docenten kan verzorgen. Het doel is het realiseren van een algehele verbetering van de leskwaliteit en behaalde leerresultaten voor de vakinhoudelijke onderwerpen. Naast het inrichtingsvraagstuk voor de gebruikte praktijklokalen was er dus ook behoefte aan een training van de docenten zelf, waarbij de focus lag op het verbeteren van de didactische vaardigheden en technisch-inhoudelijke kennis.

Hoe

Innovam heeft bij haar advies voor de  inrichting van de gebruikte leslokalen goed gekeken naar de lokale (on-)mogelijkheden. Het uiteindelijke advies was gericht op de doelstelling dat er naast goed praktijkonderwijs ook de mogelijkheid geboden werd om deel te nemen aan de bijbehorende examens. Innovam heeft een van haar ervaren praktijktrainers naar Kenia gestuurd waar ter plaatse bekeken en besproken is welke aanpak het beste zou kunnen werken. Vervolgens heeft Innovam een delegatie van Keniaanse docenten in Nederland ontvangen en heeft hen intensief getraind  Deze groep docenten vormden de kartrekkers voor het project en speelden een belangrijke rol in de latere kennisoverdracht aan andere docenten in Kenia. Na deze intensieve trainingsperiode in Nederland zijn deze docenten nog een jaar lang on-the-job gecoacht door de Innovam trainer om er zo voor te zorgen dat de ingezette verbeteringen ook duurzaam zouden zijn.

Het resultaat

De praktijklokalen van de 11 betrokken scholen zijn opnieuw ingericht. De docenten maken daarbij gebruik van de modernste en best bewezen technieken. Hierbij is rekening is gehouden met de lokale omstandigheden in Kenia. Verder is het kennis- en vaardigheden niveau van de betrokken docenten verbeterd en up-to-date gebracht op basis van de geldende stand der techniek. De groep docenten die door Innovam getraind zijn in Nederland hebben daarnaast een belangrijke rol gespeeld bij de verdere verspreiding en implementatie van veranderingen voor andere vergelijkbare scholen in Kenia.