Innovam ontwikkelt frequent nieuwe producttrainingen voor verkoopmedewerkers rondom de wereldwijde introductie van nieuwe modellen.De opdracht is eigenlijk in bijna alle gevallen gelijk:
  • ontwikkeling van een internationaal Blended producttraining concept voor lokale verkoopmedewerkers
  • ontwikkeling van alle bijbehorende deelnemer materialen en een Trainer Guide
  • kennis- en materiaal overdracht aan alle lokale landentrainers via  de organisatie en uitrol van een ‘Train-The-Trainer’ event (TTT)

 

Beoogde leerdoelen voor een training:
  • presentatie van de voertuig specifieke kenmerken (USP’s) op basis van een ‘Feature-Function-Benefit’ benadering (FFB)
  • een statisch productvergelijk met de top-3 belangrijkste concurrenten
  • een dynamische productvergelijk (rijsessies) met het eigen product en de top-3 van de belangrijkste concurrenten
  • de introductie van de beschikbare accessoires met het oog op de mogelijkheden voor een verdere personalisering van het product
  • een herhaling van de kernstappen van een juiste product presentatie op basis van het door het merk gehanteerde stappenplan

Hoe

Innovam benadert elke aanvraag vanuit een Blended Learning gedachte en stemt deze af op de beoogde leerdoelen. In veel gevallen betekent dit dat er een e-learning module ontwikkeld wordt  voor het afdekken van de benodigde theoretische kennis. Deze online training wordt gevolgd door een 1- of meerdaags klassikaal event. Vaak wordt daarnaast nog gebruik gemaakt van Augmented- of Virtual Reality technieken, een webinar, instructievideo’s of een gamification element in de vorm van een quiz activiteit. Tijdens de uitrol van de klassikale training wordt de deelnemer geconfronteerd met een mix van in-house workshops en on-road test drive activiteiten waarbij er een duidelijke focus ligt op het ‘zelf ervaren & ontdekken’. Om de deelnemers actief en betrokken te houden worden er diverse opdrachten gebruikt die in teamverband uitgewerkt moeten worden. Via een doorlopende kennisquiz wordt gecontroleerd of het gewenste leereffect bereikt is.
De basis set trainingsmaterialen wordt altijd in de Engelse taal ontwikkeld en kan in meerdere aanvullende talen opgeleverd worden. Vervolgens wordt het pakket met behulp van een Train-The-Trainer event (TTT) overgedragen aan de lokale trainers die de uitrol in hun eigen markt verzorgen. Met behulp van onze eigen trainers of lokale partners-in-business kan Innovam dit ook verzorgen.

Het resultaat

De blended aanpak van Innovam realiseert de beoogde kennis- en vaardigheden overdracht. Door de langere doorlooptijd en het daarbij behorende element van ‘herhaling’ worden de beoogde verbeteringen duurzaam geborgd in de organisatie. Het ‘zelf ervaren’ en stimuleren van interactie met de deelnemers helpt de lokale dealer medewerkers om het nieuwe product optimaal te presenteren en te verkopen. De centrale ontwikkeling van de set trainingsmaterialen in combinatie met de overdracht op basis van een Train-The-Trainer evenement garandeert onze klanten een consistentie uitstraling en realisatie van het beoogde leereffect in alle markten waar zij opereren.