In 2013 werd in opdracht van de Europese Unie het samenwerkingsproject ‘E-Bike inventory’ gestart. Dit project is gebaseerd op het programma voor permanente educatie. Het project wordt gecoördineerd door Innovam en heet het ‘Two Wheeler Innovation Network’ (TWIN). Met TWIN deden we onderzoek naar de behoeften ten aanzien van voorlichting en trainingsprogramma’s voor e-bikes binnen de Europese fietsmarkt.

Hoe

Ons eerste doel betrof de ontwikkeling van een Europees competentieprofiel, een online hulpmiddel voor zelftoetsing en heel wat educatie software, waaronder handleidingen voor trainers, materiaal voor studenten, praktische werkbladen en een baanbrekende Virtual Reality-animatie. Het hoofddoel van dit project was een beter begrip en een verbetering  van de kennis, vaardigheden en competenties voor onderhoud aan en diagnose van de technische componenten van een complete e-bike. Het tweede doel van het TWIN-project betrof de realisatie van een Europese certificeringsnorm voor e-bikemonteurs, -verkopers en dealermanagers, alsook de ontwikkeling van een kader voor een bedrijfsscenario zonder winstoogmerk. Dit scenario was gericht op een Europees platform waar de ontwikkelde Europese geharmoniseerde competentieprofielen via een netwerkorganisatie kunnen worden getoond en uitgewisseld.
Innovam zorgde voor een speciaal team, bestaande uit een internationale projectmanager, speciale docenten met kennis van e-bikes, assessoren en een team met voorlichtings-, examen- en certificeringsontwikkelaars die waren gespecialiseerd in het ontwerpen van online scholingshulpmiddelen voor technische trainingen over e-bikes. Dit team gebruikte bestaande bronnen die hoofdzakelijk van Innovam afkomstig waren, ondersteund door informatie van de twee projectpartners (CELF en Syntra West) om de bijbehorende reeks competentieprofielen, de online hulpmiddelen voor zelfbeoordeling en de examen- en certificeringsmaterialen te ontwikkelen. Bovendien ondersteunde Innovam het project door een kader voor de business cases rondom de lancering van een Europese netwerkorganisatie op te stellen.

Resultaten

Lokale voorlichtings- en opleidingsinstituten uit 12 verschillende Europese lidstaten sloten zich door implementatie van de resultaten van het TWIN-project aan bij een centraal evenement waarin de zelfbeoordelings-, trainings-, examen- en certificeringsprogramma’s voor de fietsenindustrie en de dealers werden ontwikkeld. De programma’s kunnen worden uitgewisseld om de kwaliteit ten aanzien van trainingen, examens en certificeringen voor e-bikes in lokale markten te verbeteren.  Ze stellen trainings- en onderwijsinstellingen in heel Europa in staat om bestaande kennis en beproefde methoden eenvoudig te implementeren. Daardoor hoeven ze niet steeds opnieuw ‘het wiel uit te vinden’ wanneer ze een trainings- of examenprogramma nodig hebben om aan lokale scholingsbehoeften te voldoen. De fietsfabrikanten en -leveranciers kunnen exclusief bevoegde Europese dealers selecteren om met hen samen te werken. Consumenten kunnen door de Europese Unie gecertificeerde fietsenwinkels (dealers) gemakkelijk herkennen via een gelicentieerd logo.